Trabajo social 2018

PROJECTE SOMATICHE AL CENTRE PENITENCIARI QUATRE CAMINS

El programa DEVIGE és un programa mixt d’intervenció per a persones condemnades a presó per cometre delictes de violència i de violència de gènere. Aquests programes estant dissenyats per a modificar aquells factors de risc dinàmics que estan relacionats amb la conducta. Els factors de risc més habituals són : les cognicions antisocials i/o creences que justifiquen l’ús de la violència, les xarxes i vincles prodelictius, modelatges familiars disfuncionals, la història personal de comportament violent, i els trets i factors de personalitat (la impulsivitat, labilitat etc..) i també els patrons de conducta instaurats que han estat disfuncionals. Aquest factors es poden abordar amb l’entrenament, a través dels diferents programes (d’intervenció individual o grupal) que se segueixen als centres,
S’utilitzen diversos models teòrics entre ells programes basats en la gestió del risc (Andrews i Bonta (2006), del model cognitivoconductual, de condicionament operant, desenvolupament del pensament prosocial, etc..
Els mòduls que s’aborden: consciencia emocional, empatia, mecanismes de defensa, distorsions cognitives, regulació emocional, resolució de conflictes, comunicació assertiva, habilitats socials, desenvolupament de valors.
S’afegeix també un mòdul de prevenció de recaigudes (Laws, 2001; Marlatt i Gordon, 1985), on hi ha entrenament en detecció de situacions de risc de recaiguda en el delicte, prevenció de decisions aparentment irrellevants (semblen innòcues, però suposen un risc imminent de recaiguda) i adopció de respostes d’enfrontament adaptatives.
A efectes de contextualitzar, hem de fer esment aquesta edició del programa DEVIGE s’ha dut a terme al mòdul semiobert del centre penitenciari a càrrec de la psicòloga i l’educadora de referència i te la particularitat de que algunes intervencions es realitzen a al centre penitenciari i altres a l’exterior en les que s’aborden de forma complementaria i amb la mateixa ponderació. El perfil d’homes del programa és de baix risc o de mig risc amb baixa complexitat. El fet de compaginar les sessions al mòdul amb les sortides ha incrementat l’efectivitat de la intervenció i ha augmentat el grau de motivació dels interns.
El projecte SOMATICHE, que ja ha estat col·laborant en el tractament d’intern amb diverses problemàtiques, ha estat una part activa en aquesta edició del programa de tractament DEVIGE que es realitza de forma mixta a l’interior i a l’exterior.
Les sortides per participar al projecte SOMATICHE s’emmarquen en aquest context. Tot i que els interns que han realitzat el programa DEVIGE han estat 12 destinataris amb condemnes per delictes violents, els participants en el projecte SOMATICHE han estat una selecció de 7 interns, el perfil dels quals era el més susceptible de beneficiar-se de l’activitat.
El projecte s’ha centrat en 3 sortides terapèutiques realitzades el 14 de febrer, el 14 de març i 25 d’abril de l’any en curs.
Participants: 7 interns, dues professionals del CPQC (psicòloga i educadora), la líder del projecte Marta Cirera (guia entre els cavalls i les persones) i les seves col·laboradores.
Ubicació: Granollers de Rocacorba
Aquest projecte es basa en la teràpia amb cavalls. L’objectiu general del projecte SOMATICHE està orientat a la reeducació del sistema nerviós mitjançant la consciència corporal, per guanyar presència i resiliència.

Els objectius específics d’aquestes sortides han estat principalment :
– Detectar creences i patrons instaurats que no son saludables.
– Realitzar pràctiques per detectar els propis límits
– Realitzar exercicis per estar present i presa de consciència corporal
– Identificar emocions i bloquejos emocionals
– Associar les experiències concretes amb els continguts treballats a les sessions.

Avaluació:
Els interns han mostrat un alt grau d’implicació en aquesta activitat. El vincle amb el cavall i l’entorn ha afavorit especialment l’assumpció dels continguts treballats a les diferents activitats. El cavall és un agent indirecte que reflecteix sense judici estats emocionals i pensaments del món intern dels participants. De forma transversal es detecta una millorat la cohesió grupal, la cooperació i col·laboració entre ells, el sentit de formar part d’un grup.
Els interns que ha participat en aquest projecte mostren més capacitat en utilitzar les estratègies de regulació emocional apreses davant les situacions complexes, no utilitzant en cap conductes violentes com a forma de resolució de conflictes. Un dels beneficis en quan a les tècniques que hem après al programa SOMATICHE, és quan davant d’estressors concrets, succeeix igualment una hiperactivació emocional, es pot el·licitar les tècniques i experiències viscudes de presència , calma i observació del que és complex en aquell moment i per tant cercar estratègies més adaptatives. Així doncs es detecta millora en la gestió d’estressors.
Els interns que han participat en el programa mostren una actitud més proactiva en la reinserció a l’exterior: Tots els que han participat varen poder trobar feina/ o han estat acceptat en cursos formatius/laborals ràpidament de seguida que varen finalitzar el programa.
Mostren també millor vincle tant amb l’equip, com a les figures d’autoritat en les que abans es mostraven més hostils.
Tenen més capacitat de detectar i comprendre els patrons interns disfuncionals que es repeteixen, tot i que encara han d’aprendre a canviar-los. En la majoria d’interns que han participat també es detecta més acceptació i comprensió de situacions del passat traumàtiques i també en alguns casos amb les figures associades al trauma.
Mostren una actitud més positiva en les interaccions amb el grup, sentint-se més integrats i tolerants, malgrat la diversitat.

 

 

 

Testimonios

V. Quiles

para ver el testimonio haz clic aquí

Agus. Enfermera

para ver el testimonio haz clic aquí

Recibe gratis nuestra newsletter

Su nombre

Su e-mail

Idioma

Telefono